reklama

 

* Përse duhet reklamuar tek ne?
– Sepse përgatitja e spotit është falas dhe në mënyrën më bashkëkohore, që zgjon vëmendjen e secilit dëgjues!

• Reklamat emetohen, minimum 10 herë, brenda 24 orëve. Me kërkesën e klientit, ato mund të transmetohen edhe jashtë këtij kriteri, në bazë të marrëveshjes.

EFEKTI

• Publiciteti tek ne, është një shtytës i mirë në shtrirjen e biznesit tuaj, në mbarë rajonin e Prizrenit dhe më gjerë. Kjo, sepse tek numri prej mbi 500 mijë banorësh, biznesi juaj apo prodhimet tuaja do të jenë më të njohura dhe se, sado që klienti ka dëgjuar për ju dhe prodhimet tuaja, ai çdo ditë dhe në çdo kohë do të dëgjoj se ju ekzistoni dhe jeni gjithnjë duke punuar.

Vërejtje: Për çdo kërkesë të veçantë apo ndryshim të çmimeve fikse, mund të vendosë vetëm personi i autorizuar nga Hasi-thate.com.
Kërkesat tuaja do të miratohen, vetëm brenda kornizave të interesit reciprok.